Cumhuriyet Döneminde Roman (Özet)

Milli Edebiyat döneminden Cumhuriyet dönemine geçerek olgun roman örneklerini bu yıllarda veren yazarları bu dönemin ilk yıllarının yazarları olarak değerlendirilir. Yazarlar toplum gerçekleri yansıtmaya, sorunlarına çözüm getirmeye çalışırlar, fakat daha çok gördüklerini, gözlemlediklerini yansıtmak çizgisinde kalırlar. 1930-1940 yılları arasında yazarlar toplum gerçeklerini, II. Abdülhamit döneminden başlayıp, Birinci Dünya Savaşı yıllarını konu olarak işlerler. Continue reading…

 

İlk Türk ve İslam Devletleri Siyasi Tarihi

Karahanlılar Devleti:

Orta Asya’da boy birliği şeklinde kurulmuşlardır. Satuk Buğra Han döneminde, İslamiyet’i kabul etmişlerdir. Karahanlılar ilk Türk İslam devletidir. Devlet Orta Asya’da kurulduğu için ulusçu yapısını korumuştur. Türkçe’yi resmi dil ilan eden ilk Türk devletidir. [1] Karahanlılar döneminde “ribat” adı verilen kervansaraylar yapılmıştır. Amaç, ticareti geliştirmektir. Düzenli bir veraset yasası yoktur. Arap alfabesinin yanında Continue reading…

 

Obezite (Şişmanlık) Nedir? Nasıl Korunulur?

Şişmanlık (obezite), sağlığı bozacak düzeyde vücutta yağ miktarının artmasıdır. Yağ dokusunun oranı; yetişkin erkeklerde %12-15, yetişkin kadınlarda %20-27 arası civarında olmalıdır. Bu oranların artması şişmanlık belirtisidir. Birçok sağlık sorunlarına yol açması nedeniyle şişmanlığın önlenmesi gerekir.

Şişmanlık neden oluşur?

• Aşırı yemek yeme Continue reading…

 

Enerji Tasarrufu Haftası

Enerji verimliliği ve enerji tasarrufu, yaşam standardında, hizmet ve üretim kalitesinde ve miktarında düşüşe yol açmadan enerji tüketiminin azaltılmasıdır. Her yıl ocak ayının ikinci haftası “Enerji Tasarrufu Haftası” olarak kutlanır.

Ülke ekonomisi ve refahının en önemli girdisi olan enerjinin büyük ölçüde ithalatla karşılanması, enerji maliyetlerinin ürün maliyeti üzerinde gün geçtikçe artan baskısı ve enerji tüketiminin yarattiğı çevre kirliliği nedeniyle Continue reading…

 

Verem (Tüberküloz) Nedir? Belirtileri, Tedavisi ve Korunma Yolları Nelerdir?

TüberkülozTüberküloz (Verem) Nedir?

Tüberküloz, genellikle akciğerleri etkileyen, ancak guddeler, beyin ve kemikler gibi vücudun diğer kısımlarını da etkileyebilen ciddi ve bulaşıcı bir hastalıktır. Dünyada birçok insanı etkileyen Tüberküloz (verem), İngiltere’de de daha yaygın hale gelmektedir.

Tüberküloz’un belirtileri nelerdir? Continue reading…

 

Verem (Tüberküloz) Hastalığı Nedir?

TüberkülozTüberküloz binlerce yıldır varolduğu bilinen bir mikropla oluşmaktadır; bu mikrobun adı: Mycobacterium tuberculosis’dir. Dünyanın bütün uluslarından insanlarda, zengin-yoksul, genç-yaşlı herkeste hastalık yapabilir. Tüberküloz, en çok akciğerlerde olmak üzere bütün organlarda hastalık yapabilir. Organlara zarar verir. Tedavisiz bırakılırsa ya da kötü tedavi edilirse öldürücü olabilir. Tedavi ile tümüyle şifa sağlanabilir. Erken ve uygun tedavi başlanır, yeterli süre tedavi edilirse Continue reading…

 

İlk Türk Devletlerinin Kültür ve Uygarlık Özellikleri

1- Devlet Yönetimi

Devleti Kağan (Han, Hakan, İtikut, İlteber, Yabgu, Şanyü) yönetir. Devlet boy birliği örgütlenmesiyle kurulur. Bu durum devletin yıkılmasında etkilidir. Eski Türklerde “kut” anlayışı hâkimdir. Buna göre; devleti yönetme yetkisi tanrı tarafından verilir. Düzenli bir veraset yasası yoktur. Bu durum taht kavgalarına neden olur. Merkezi otorite sarsılır ve devlet kısa sürede yıkılır. Continue reading…

 

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi

Her yıl 10 Aralık gününü de içine alan hafta “İnsan Hakları Haftası” olarak kutlanır. Hafta süresince kişi hakları belirtilir, insanca yaşamanın önemi anlatılır. İnsan sevgisinin herkese aşılanması sağlanır. İnsan haklarına saygı göstermeyen kişi ve milletler asla barışı sağlayamazlar.

1. Bütün insanlar hür ve eşit doğarlar. Akıl ve vicdan sahibidirler; birbirlerine karşı kardeşçe davranmalıdırlar. Continue reading…